برچسب: دکتر هیربد بهنام

تجربه تزریق ژل گونه

تجربه تزریق ژل گونه آیا تا به حال تجربه تزریق ژل گونه داشته اید؟ در نگاه هر یک از ما، یک رخ زیبا چند وجه دارد؛چشم است و ابرو و لب و گونه. این آخری را هرکسی ندارد!!! آنها که دارند اگر چند نقص در زیبایی صورتشان باشد، به کل فراموش می شود و به چشم نمی […]

ادامه مطلب